نبيل عيوش

 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/eurojar/public_html/includes/file.inc on line 895.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/views.module on line 838.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/plugins/views_plugin_display.inc on line 1707.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display_block::options_submit() should be compatible with views_plugin_display::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/plugins/views_plugin_display_block.inc on line 184.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/handlers/views_handler_field.inc on line 590.
 • strict warning: Declaration of content_handler_field::options() should be compatible with views_object::options() in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/cck/includes/views/handlers/content_handler_field.inc on line 193.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/handlers/views_handler_sort.inc on line 82.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/handlers/views_handler_filter.inc on line 584.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/handlers/views_handler_filter.inc on line 584.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/handlers/views_handler_filter.inc on line 608.
 • warning: Creating default object from empty value in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/date/date/date.module on line 638.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/views.module on line 838.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/views.module on line 838.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/views.module on line 838.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display_page::options_submit() should be compatible with views_plugin_display::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/plugins/views_plugin_display_page.inc on line 479.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/views.module on line 838.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/views.module on line 838.
 • : Function spliti() is deprecated in /home/eurojar/public_html/sites/all/themes/pevar/views-view-table--partenaireslinks-view.tpl.php on line 31.
 • : Function spliti() is deprecated in /home/eurojar/public_html/sites/all/themes/pevar/views-view-table--partenaireslinks-view.tpl.php on line 31.
 • : Function spliti() is deprecated in /home/eurojar/public_html/sites/all/themes/pevar/views-view-table--partenaireslinks-view.tpl.php on line 31.
 • : Function spliti() is deprecated in /home/eurojar/public_html/sites/all/themes/pevar/views-view-table--partenaireslinks-view.tpl.php on line 31.
 • : Function spliti() is deprecated in /home/eurojar/public_html/sites/all/themes/pevar/views-view-table--partenaireslinks-view.tpl.php on line 31.
 • : Function spliti() is deprecated in /home/eurojar/public_html/sites/all/themes/pevar/views-view-table--partenaireslinks-view.tpl.php on line 31.
 • : Function spliti() is deprecated in /home/eurojar/public_html/sites/all/themes/pevar/views-view-table--partenaireslinks-view.tpl.php on line 31.
 • : Function spliti() is deprecated in /home/eurojar/public_html/sites/all/themes/pevar/views-view-table--partenaireslinks-view.tpl.php on line 31.
 • : Function split() is deprecated in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/views.module on line 838.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field_user::init() should be compatible with views_handler_field::init(&$view, $options) in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/modules/user/views_handler_field_user.inc on line 48.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/handlers/views_handler_argument.inc on line 735.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/handlers/views_handler_argument.inc on line 760.
 • strict warning: Declaration of send_views_handler_sort_date::options() should be compatible with views_object::options() in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/send/includes/send_views_handler_sort_date.inc on line 27.
 • strict warning: Declaration of views_handler_relationship_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /home/eurojar/public_html/sites/all/modules/views1/handlers/views_handler_relationship.inc on line 149.


 

لقد اخرج هذا المخرج والمؤلف والمنتج البالغ من العمر تسعة وثلاثين عاما ثلاثة افلاماً طويلة، وانتج حوالي ثلاثين فيلما، إضافة الى اخراج افلام اعلانية عديدة وفيلم تلفزيوني للقناة الفرنسية الالمانية "أرتي". كما يقوم نبيل عيوش بدعم الابداع السينمائي في بلدان جنوب المتوسط وذلك من خلال "ميدا لتطوير الافلام".

السيرة الشخصية والسياسية والمهنية

• ولد نبيل عيوش في العام 1969 في باريس من أب مغربي وام فرنسية. بعد ان تابع دروسا في المسرح خلال ثلاثة اعوام مع "سارا بوريو" و"ميشال غرنفال"، انتقل نبيل عيوش الى عالم الاخراج.
• ففي العام 1992، أخرج اول فيلم قصير له بعنوان "Les pierres bleues du désert" مع جمال دبوز. ومن ثم اخرج "Hertzienne Connexion" و "Vendeur du silence"، ولقد حاز كل منهما على مكافآت في عدة مهرجانات دولية.
• في العام 1997، سجل اول فيلم طويل اخرجه نبيل عيوش بعنوان "مكتوب" رقما قياسيا في شباك التذاكر المغربي، مستقطبا أكثر من 350 الف مشاهد، عدا انه اختير ليكون الممثل الرسمي للمغرب في جوائز الاوسكار لعام 1999. ولقد حقق ايضا فيلمه الطويل التالي "Ali Zaoua" نجاحا كبيرا وحصد حوالي اربعين جائزة وتم اختياره للمشاركة في جوائز الاوسكار لعام 2000.
• في العام 2001، شارك نبيل عيوش في تأسيس الG.A.R.P. أو "مجموعة المؤلفين والمنتجين والمخرجين" وفي العام 2003، أنشا "التحالف المغربي للتعددية الثقافية".
• في العام 2002، أنجز نبيل عيوش فيلما تلفزيونيا بعنوان "دقيقة شمس" في إطار مجموعة "مذكر-مؤنث" على القناة الفرنسية الالمانية "أرتي".
• في 2005، أطلق نبيل عيوش مشروع "Film Industry, Made in Morocco" انتج من خلاله أكثر من 30 فيلما. وبدعم من الاتحاد الاوروبي، أسس بعدها عيوش "ميدا لتطوير الافلام"، وهي مبادرة تهدف الى مواكبة ومساعدة المنتجين والمخرجين في عشر بلدان من المتوسط في تنفيذ اعمالهم السينمائية.
• في 2008، اصبح نبيل عيوش عضوا في "1er collège de l’Avance sur Recettes" في المركز الوطني للصناعة السينمائية CNC.
2008) Whatever Lola Wants هو عنوان فيلمه الاخير الذي نال على الجائزة الكبرى في المهرجان الوطني للافلام والذي تم توزيعه في اكثر من ثلاثين بلدا.
• لقد اخرج وصمم نبيل عيوش هذا العام العرض الفني الذي أقيم بمناسبة الحفلة الختامية للمنتدى العالمي الاقتصادي في دافوس، سويسرا.
• كما اطلق مشروع "Images pour tous" أو "صور للجميع" الذي يهدف الى بناء صالات عرض مخصصة للافلام الرقمية (10 صالات في 2009) في الاماكن الريفية والمدينية.

اجوبة السيد نبيل عيوش


1.إستناداً إلى أي معايير يتمّ انتقاء الكتّاب والمنتجين الذين يستفيدون من دعم برنامج "ميدا لتطوير الأفلام"؟

يتم اختيار الكتاب والمنتجين على أساس مشروع فيلم يرسلونه لنا ويخضع لتقييم من قبل لجنة حكم مستقلّة، بحسب مجموعة من المعايير. بالطبع، تلحظ هذه المعايير السمات الفنيّة للمشروع. لكنّها تلحظ أيضًا إمكانية التطبيق والتماسك (التناسب الفني/ المالي)، وطبيعة الثنائي (الكاتب والمخرج) حامل المشروع. بدا لنا أنّه من الأجدى أن نأتي بحلول تتناسب مع الإشكاليّات التي يعيشها محترفو السينما جنوب المتوسّط من خلال دراسة حالات ملموسة بدلاً من الإكتفاء بالتنظير. يُذكر أنّ هذا البرنامج قد انطلق في كانون الثاني/ يناير 2006 وانتهى في كانون الأوّل/ ديسمبر2008، وذلك في إطار برنامج يوروميد السمعي البصري 2.


2. هل تعتقد ان ما أنجزْتَه في فرنسا كان يمكن تحقيقه في المغرب؟

ننجز في أي بلد نشاطات مختلفة لأنّنا مؤمنون بها. غير أنّنا نأخذ بعين الإعتبار دائمًا اختلاف البيئات من بلد إلى آخر. فرنسا بلد له بنية تسمح بالتقدّم المنظّم في ميدان السينما، ويملك مصادر عديدة للتمويل. من هذا المنظور، يتمتّع النظام المرئي والمسموع، خاصّة الصناعة السينمائيّة في فرنسا، بذكاء قلّ نظيره في تكوينه وفي الموجبات المفروضة على مختلف العاملين في هذا المجال (المؤسّساتيّين والقنوات التلفيزيونيّة...). غير أنّ الإطار الإجتماعي لهذا النوع من البلدان الأوروبيّة لا يفسح المجال كثيرًا أمام الإبداع وأمام إطلاق مشاريع خارجة عن المألوف. لذلك، منذ عشر سنوات، رغبت في الإستقرار في المغرب حيث استطعت أن أضع مجموعة من المشاريع الإبداعيّة في مجالات التدريب والإنتاج وصالات السينما، في بلد يحتاج من دون أي شك إلى تطوير على الصعيد السينمائي ولكنّه مصدر إلهام يومي.


3. أنت من عشاق السينما وكثيرون هم الذين يحبون هذا النوع من الفنون أيضا ولكن، وكما تعلم، فإن عدد صالات السينما في انخفاض مستمر في المغرب كما في بلدان اخرى من المنطقة، وذلك يعود، من بين أسباب أخرى، الى قرصنة الافلام. هل تعتقد ان الوضع سيتغير وكيف ترى المستقبل؟


آمل أن يتغيّر الوضع وأعتقد أنّ هذا الأمر ممكن. إنّ النتائج الأوّلية للجمعيّة المغربية لمحاربة القرصنة التي أنشأتها عام 2008 مع محترفي السينما والتلفزيون والموسيقى وبرامج الكمبيوتر مشجّعة وتثبت أن عملاً متناسقًا بين المجتمع المدني والدولة يمكن أن يعطي ثماره إذا ما أخذ بعين الإعتبار الإشكاليّة برمّتها. وعليه، فإنّ مكافحة القرصنة يجب أن تتضمّن القمع ولكن أيضًا التواصل مع الجمهور. كما يجب أن تتضمّن أبعادًا اجتماعيّة (من خلال إعادة تأهيل القراصنة) وتجاريّة (مسارات جديدة للتوزيع) وقانونيّة. تشكّل هذه الأسس الخمس أساس استراتيجيّة الجمعيّة وهي صالحة للتطبيق في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. من المؤكّد أنّه لا يمكن لأي بلد أن يدّعي انطلاقة اقتصاديّة حقيقيّة من دون حماية حقوق المؤلّف. فهي، بالإضافة إلى كونها حق إنساني أساسي، تشكّل محرّكًا حقيقيًا للتنمية والنشاط. علينا أيضًا أن نقتنع بأن مكافحة القرصنة لا تكون فعّالة من دون التزام حقيقي وشامل في أي دولة معنيّة، من خلال استعمال كلّ الأدوات والوسائل المتاحة. ولا جدوى من البحث عن وسائل أخرى.


4. لماذا لا يوجد لدينا افلام وثائقية وغيرها تضاهي افلام BBC ؟


المسألة مسألة ميزانيّة وموهبة وتأهيل، كما هو الأمر بالنسبة لباقي الإنتاج المرئي والمسموع والسينمائي. ويجب الإقلاع عن التذرّع بالوجه المالي فقط لتبرير ضعف المستوى العام للأعمال الفنية في بلدان الجنوب. لقد شاهدنا أفلامًا رائعة حول العالم بالرغم من ميزانيّات متواضعة جدًّا. على العكس، رأينا ميزانيّات هائلة تؤدّي إلى أفلام سيّئة للغاية. لقد نجحت البلدان الأوروبيّة في تنظيم الصناعة البصريّة بفضل سياسات التأهيل التي وضعت منذ عقود. كيف يمكن لبلدان تملك معهدين، أو معهدا واحدا أو حتّى من دون معاهد لتأهيل المنتج والمخرج وكاتب السيناريو ومدير التصوير ومهندس الصوت أن تنتج أفلامًا ذات نوعيّة جيّدة وبأعداد كافية، أكان ذلك على صعيد الأفلام الدرامية أو الوثائقيّة؟ على هذا الصعيد، تشكّل السينما والتلفزيون قطاعًا اقتصاديًّا مشابهًا للقطاعات الأخرى. كيف يكون حال الإقتصاد من دون معاهد للتجارة وللهندسة على سبيل المثال.


5. إنّي معجب بمسيرتك المهنية التي بدأت في سن مبكر. أبلغ من العمر حاليًّا 24 عامًا ولم تتحقّق أحلامي بعد في هذا المجال. هل تعتقد أنّ هناك فرصة لي بعد في تحقيقها؟


هناك قول مأثور يقول: " صلّوا كي تحدث الأمور الجيّدة معكم في أبعد وقت ممكن". لا تنبهروا بمسيرتي، فالنضوج عندي بطيء بعض الشيء. وعندما أعيد النظر بمسيرتي حتّى الآن، خاصّة المراحل التي سبقت بداياتي، أجد أنّه كان بإمكاني انجاز أمور كثيرة بشكل مختلف لو تسنّت لي الفرصة. خذوا الوقت اللازم للتعلّم والمراقبة. إنّه وقت مقدّس، وقت لن تتمكّنوا من الحصول عليه لاحقًا. فهذا هو الوقت الذي سيسمح لكم بأن تكونوا مؤهّلين بشكل أفضل عندما يحين الوقت. ما من عمر محدود لتحقيق الأحلام.


6. لماذا لم ينجح المخرجون العرب في الغرب في ابراز صورة العالم العربي بالشكل الصحيح، بينما المخرجون ضمن العالم العربي ابرزوا القضايا العربية بشكل أفضل، على سبيل المثال مسلسل "الاجتياح" الذي فاز بجائزة عالمية؟


بداية، لا أوافق الرأي على هذا الإستنتاج. على العكس، أعتقد أنّ بعض المخرجين العرب الموجودين في أوروبا أو في الولايات المتّحدة الأميركيّة أعطوا صورة صحيحة عن العالم العربي، ولن أستطيع أن آتي على ذكرهم كلّهم لأنّ عددهم كبير. ولكن يمكنكم رؤية الوثائقي الذي يتحدّث عن التعرّض للعرب في التلفزيون والسينما في الولايات المتّحدة الأميركيّة: “Reel Bad Arabs”. وهو فيلم أخرجه عربي يقطن الولايات المتّحدة الأميركيّة اسمه جاك شاهين. يمكن أن أسمّي أيضًا بعض المخرجين المغاربة الموجودين في فرنسا مثل اسماعيل فروخي أو حسن لغزولي وأفلامهم تعطي صورة صحيحة عن المجتمع العربي. قد لا يتهافتون على "إبراز القضايا" في أعمالهم الفنيّة، كما ورد في السؤال، مقارنةً مع نظرائهم الذين يعيشون في العالم العربي، مع أنّني لست متأكّدًا من هذا المعطى. إذا كان الوضع كذلك، فالأمر يعود إلى المسافة – الجغرافيّة والذهنيّة – بين هؤلاء المخرجين وبلدهم الأم. وبصفتي عشت لمدة طويلة خارج المغرب، يمكنني أن أؤكّد أنّ هذه المسافة تعطي نوعًا من الموضوعيّة قد تجعلنا لربّما أكثر قساوة في طريقة الدفاع عن بعض القضايا. تشكّل أفلام الفلسطيني إيليا سليمان (الذي يقطن في باريس) مثلاً واضحًا عن أسلوب حماية قضية مفصليّة بطريقة لبقة وذكيّة.


7.إلى أي درجة يمكن للصناعة السينمائية أن تدعم وتعزّز العلاقات الأورومتوسطية؟ وما هي المواضيع الواجب معالجتها تحقيقًا لهذا الهدف؟

الطريقة التي سننتهجها من أجل بناء صناعة سينمائيّة قويّة ودائمة في جنوب المتوسط عامل أساسي لتطوّر واستقرار بلداننا. تندرج الثقافة في صلب النسيج المتعلّق بالهويّة التي يتشكّل منها الشعب وتعطيه انسجامًا. والسينما هي أحد أهم وسائل نقل الثقافة في عهدنا وتسمح بالتعبير عن أفكار ونقلها إلى الآخرين. نتطرّق من خلال هذا الموضوع إلى قلب مبدأ التعدّدية الثقافيّة وأنا متمسّك به بشكل كبير. وقد ناضلت من أجل التأكيد على احترام هذا المبدأ عند التوقيع على اتّفاقيّة الأونسكو. من مصلحتنا ومصلحة أوروبا بناء صناعتنا السينمائيّة وتعزيزها. ستفتح لنا هذه الإستقلاليّة الباب لنصبح شهودًا حقيقيين لتطوّر مجتمعاتنا والتعبير بأكبر قدر من الحريّة تسمح به صناعة سينمائيّة معزّزة ومبنية على مواضيع تهمّنا.


8.كيف يمكننا تقديم صورة إيجابية عن العرب لجيراننا شمال المتوسط؟ وما رأيك بالفنانين والأدباء الذين يقدّمون للغرب رؤية سلبية عن العالم العربي فى أعمالهم الفنية؟

الطريقة التي سننتهجها من أجل بناء صناعة سينمائيّة قويّة ودائمة في جنوب المتوسط عامل أساسي لتطوّر واستقرار بلداننا. تندرج الثقافة في صلب النسيج المتعلّق بالهويّة التي يتشكّل منها الشعب وتعطيه انسجامًا. والسينما هي أحد أهم وسائل نقل الثقافة في عهدنا وتسمح بالتعبير عن أفكار ونقلها إلى الآخرين. نتطرّق من خلال هذا الموضوع إلى قلب مبدأ التعدّدية الثقافيّة وأنا متمسّك به بشكل كبير. وقد ناضلت من أجل التأكيد على احترام هذا المبدأ عند التوقيع على اتّفاقيّة الأونسكو. من مصلحتنا ومصلحة أوروبا بناء صناعتنا السينمائيّة وتعزيزها. ستفتح لنا هذه الإستقلاليّة الباب لنصبح شهودًا حقيقيين لتطوّر مجتمعاتنا والتعبير بأكبر قدر من الحريّة تسمح به صناعة سينمائيّة معزّزة ومبنية على مواضيع تهمّنا.